Skip to content

NCS Natural Color System

NCS – Natural Colour System® är ett vetenskapligt baserat färgsystem som möjliggör för exakt färgkommunikation mellan designers och tillverkare, återförsäljare och kunder. Eftersom NCS är baserat på hur vi uppfattar färg visuellt kan du beskriva färgen på alla tänkbara ytor. Detta har gjort NCS Systemet till en global standard för definition och kvalitetssäkring av färg samt färgkommunikation. Alla färger kan beskrivas med en NCS Beteckning.

NCS-System_hero_SV